[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: ftp

From: Lukasz Gumula (druid) <lukasz_gumula_malpka_op.pl>
Date: Tue Oct 19 2004 - 15:44:46 CEST

dodaj do /etc/shells /bin/false
i dawaj ja jako glowna powloke urzytkownika.
Received on Tue Oct 19 15:45:43 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014