[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
ftp

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Mon Oct 18 2004 - 23:21:12 CEST

Witam. Mam na serwie qmaila (Maildir) i proftp . Chciałbym uniemozliwić
logowania się userów na swoje konta przez ftp
Received on Mon Oct 18 23:22:03 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014