[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
blokowanie ttl

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Tue Oct 19 2004 - 15:44:35 CEST

iptables -A FORWARD -i eth1 -m ttl --ttl-eq 63 -j DROP
iptables -A FORWARD -i eth1 -m ttl --ttl-eq 127 -j DROP

nio u mnie ta regóła nie działa :) Przestawiłem u siebie ttl na 63
,siedzę już godzinę i zmieniam regóły i cały czas przepuszcza mnie
firewall. Jakies sugestie ?
Received on Tue Oct 19 15:45:30 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014