[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: ftp

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Tue Oct 19 2004 - 17:11:15 CEST

Użytkownik Lukasz Gumula (druid) napisał:

> dodaj do /etc/shells /bin/false
> i dawaj ja jako glowna powloke urzytkownika.
>
>
>
nio zrobilem i dalej mog± się logować. W /etc/shels dodałem
/bin/false a /etc/passwd dla usera wykasowałem /bin/bash a dodałem
/bin/false i dalej nic.
Received on Tue Oct 19 17:12:01 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014