[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: atak z zewnatrz - pomocy !!!

From: Robert Radko <bercik_malpka_paradowski.biz>
Date: Thu Aug 12 2004 - 21:39:31 CEST

Justyna, 12 sierpnia 2004 18:38:26 napisałe¶/a¶:

JS> Dzięki, rzeczywi¶cie inetd mi nie potrzebny, postawiłam też prostego
JS> firewalla. Taka uwaga: należy raczej uczynić plik niewykonywalnym
JS> (chmod a-x /etc/rc.d/rc.inetd) niż wykomentować jego uruchamianie jak
JS> proponujesz.

heh, czyli tu jest różnica między slackware 10.0 a 9.1
bo u mnie nie ma rc.inetd :)))

-- 
Niech Moc będzie z Tob±!
                  Robert
Received on Thu Aug 12 21:39:46 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014