[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Re: atak z zewnatrz - pomocy !!!

From: Machoni <machoni_malpka_o2.pl>
Date: Thu Aug 12 2004 - 23:16:10 CEST

>Justyna, 12 sierpnia 2004 18:38:26 napisałe¶/a¶:
>
>JS> Dzięki, rzeczywi¶cie inetd mi nie potrzebny, postawiłam też prostego
>JS> firewalla. Taka uwaga: należy raczej uczynić plik niewykonywalnym
>JS> (chmod a-x /etc/rc.d/rc.inetd) niż wykomentować jego uruchamianie jak
>JS> proponujesz.
>
>heh, czyli tu jest różnica między slackware 10.0 a 9.1
>bo u mnie nie ma rc.inetd :)))
>

W takim razie musiales na tym swoim 9.1 wykonac magiczna komende
rm rc.inetd
;) bo u mnie jest ;-p
Received on Thu Aug 12 23:16:27 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014