[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: atak z zewnatrz - pomocy !!!

From: Justyna Sidorska <js201093_malpka_zodiac.mimuw.edu.pl>
Date: Thu Aug 12 2004 - 18:38:26 CEST

> Z dużym prawdopodobieństwem nie używasz wogóle inetdaemona, możesz go
> wyłączyć w /etc/rc.d/rc.inet2
> Powstawiaj z przodu hasze do tych wpisów:
>
> # Start the inetd server:
> if [ -x /usr/sbin/inetd ]; then
> echo "Starting Internet super-server daemon: /usr/sbin/inetd"
> /usr/sbin/inetd
> else
> echo "WARNING: /usr/sbin/inetd not found."
> fi
> # Done starting the inetd meta-server.

Dzięki, rzeczywiście inetd mi nie potrzebny, postawiłam też prostego
firewalla. Taka uwaga: należy raczej uczynić plik niewykonywalnym
(chmod a-x /etc/rc.d/rc.inetd) niż wykomentować jego uruchamianie jak
proponujesz.

Pozdrawiam,
Justyna
Received on Thu Aug 12 18:38:45 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014