[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: out of topic but very interesting.......

From: Wasilec Karol <wasilec@wp.pl>
Date: Fri Feb 14 2003 - 13:43:22 CET
[slacklist] Re: out of topic but very interesting.......

14 lutego 2003, 13:18, otrzymałem list = następującej treśći:


[ciach]

...chciałem jeszcze dodać że najlepiej bylo by = gdyby ten bot sam pisal w miare
czasu potrzebne biblioteki sobie, odpowiednie moduly = (mając potrzebne informacje)
i kompilowal je a potem ...... kożystal z tego co = sam sobie wyprodukuje :D
Prawda że szczytny cel :D i jak to łatwo = powiedzieć :D ..... :D

Received on Sat Feb 21 03:38:03 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014