[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: problem ze zmiennymi środowiskowymi

From: brothaluca <brothaluca_malpka_poczta.fm>
Date: Fri Aug 19 2005 - 10:33:34 CEST

> Witam.
> Zmienne globalne wykonywane przy logowaniu każdego usera, także root-a,
> dodaje sie do pliku /etc/profile a dodaje się je w sposób następujący:
> export zmienna=wartosc_zmiennej
> lub
> zmienna1=wartosc1
> zmienna2=wartosc2
> zmienna3=wartosc3
> export zmienna1 zmienna2 zmienna3
> Zmienne specyficzne dla poszczególnych użytkowników dopisujesz do pliku
> .bash_profile w ich katalogach domowych.
>
> A drugiego to jestem pewien, ale chyba się nie da. Możesz modyfikować
> plik /etc/profile a później użytkownicy przelogowując się lub wydając
> polecenie "source /etc/profile" zaciągaliby sobie te zmienne.
>

Wielkie dzięki;)

Pzdr

----------------------------------------------------------------------
Dla kobiet i nie tylko! ;-) >>> http://link.interia.pl/f18aa
Received on Fri Aug 19 10:35:53 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014