[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: resetowanie połączenia

From: nudzimisie <nudzimisie_malpka_gmail.com>
Date: Sat Jun 04 2005 - 05:49:52 CEST

jezeli mialby nie sprawdzac czy przesyl jest zerowy to moze po prostu
wpisy do crona?
Received on Sat Jun 4 21:59:11 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014