[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
RE: resetowanie połączenia

From: AS <slack_malpka_modrzew.net>
Date: Sat Jun 04 2005 - 22:31:03 CEST

jezeli mialby nie sprawdzac czy przesyl jest zerowy to moze po prostu
wpisy do crona?

Zmodyfikuj sobie ten skrypt

#!/bin/bash

ping 213.180.130.200 -n -q -w 5 -s 1 -c 1 | grep '100% packet loss'
>/dev/null
let wynik=$?
if [ $wynik -eq 0 ]; then
echo >> /var/log/dsl.log
date >> /var/log/dsl.log
echo Netu brak - reset modemu !!! >> /var/log/dsl.log
/sbin/ifconfig eth0 down
sleep 5
/sbin/ifconfig eth0 up
sleep 5
/etc/rc.d/rc.gpm-sample start >/dev/null
sleep 5
/etc/rc.d/rc.gpm-sample stop >/dev/null
sleep 5
/etc/rc.d/rc.firewall start >/dev/null
fi

Pozdrawiam
Paweł D.
Received on Sun Jun 5 12:27:48 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014