[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: du - wyciecie nazwy katalogu

From: winchip <winchip_malpka_wp.pl>
Date: Thu Mar 10 2005 - 02:38:48 CET

Mimon napisał(a):

>Dnia środa, 9 marca 2005 13:50, winchip napisał/a:
>
>
>>du zwraca po wykonaniu rozmiar pliku zaraz obok nazwe pliku czyli np:
>>
>>bash-2.05b$ du .bash_history
>>12 .bash_history <-- jak pozbyc sie nazwy ?
>>
>>
>
>du .bash_profile |cut -f1
>
>
>
>
thx proste i skuteczne
Received on Thu Mar 10 07:18:59 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014