[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: du - wyciecie nazwy katalogu

From: Mimon <mimon_malpka_tlen.pl>
Date: Wed Mar 09 2005 - 21:00:40 CET

Dnia środa, 9 marca 2005 13:50, winchip napisał/a:
> du zwraca po wykonaniu rozmiar pliku zaraz obok nazwe pliku czyli np:
>
> bash-2.05b$ du .bash_history
> 12 .bash_history <-- jak pozbyc sie nazwy ?

du .bash_profile |cut -f1

-- 
Pozdrawiam,
 Mimon (mimon@tlen.pl)
Received on Wed Mar 9 21:04:17 2005
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014