[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
du - wyciecie nazwy katalogu

From: winchip <winchip_malpka_wp.pl>
Date: Wed Mar 09 2005 - 13:50:54 CET

du zwraca po wykonaniu rozmiar pliku zaraz obok nazwe pliku czyli np:

bash-2.05b$ du .bash_history
12 .bash_history <-- jak pozbyc sie nazwy ?

aby du zwracalo sam rozmiar bez podawania nazwy pliku obok , czyli cos
takiego

bash-2.05b$ du .bash_history
12

Pozdrawam

winchip
Received on Wed Mar 9 14:17:25 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014