[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: du - wyciecie nazwy katalogu

From: Ireneusz Suszko <isuszko_malpka_people.pl>
Date: Wed Mar 09 2005 - 14:26:24 CET

winchip <winchip@wp.pl> napisał(a):
> du zwraca po wykonaniu rozmiar pliku zaraz obok nazwe pliku czyli np:
>
> bash-2.05b$ du .bash_history
> 12 .bash_history <-- jak pozbyc sie nazwy ?
>
> aby du zwracalo sam rozmiar bez podawania nazwy pliku obok , czyli cos
> takiego
>
> bash-2.05b$ du .bash_history
> 12
>
> Pozdrawam
>
> winchip

Może nie najprościej ale skutecznie:
du .bash_history|awk '{print $1}'
Received on Wed Mar 9 14:57:31 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014