[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: zmiana rozdzielczości

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Mon Dec 20 2004 - 22:42:12 CET

Dnia 22:34:00--20.12.2004 , Piotrek napisal(a):
> jak zmienić rozdzielczość z 1024x768 na 1280x1024 w slaczku ??

no comment

-- 
born to be root..
Received on Mon Dec 20 22:42:45 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014