[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: zmiana rozdzielczości

From: Kajetan Olszewski <garfieldsuperstar_malpka_wp.pl>
Date: Mon Dec 20 2004 - 22:36:48 CET

Piotrek wrote:
> jak zmienić rozdzielczość z 1024x768 na 1280x1024 w slaczku ??
>
>

heh, ale gdzie? w x-ach? jezeli tak to moze jakie srodowisko graficzne?
a moze chodzi ci o konsole tekstowa?
Received on Mon Dec 20 22:39:08 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014