[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
zmiana rozdzielczości

From: Piotrek <plastek_malpka_ilabs.pl>
Date: Mon Dec 20 2004 - 22:34:00 CET

jak zmienić rozdzielczość z 1024x768 na 1280x1024 w slaczku ??
Received on Mon Dec 20 22:34:18 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014