[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Re: htb i podzial wedlug uslug

From: Robert Radko <bercik_malpka_paradowski.biz>
Date: Thu Nov 04 2004 - 01:20:49 CET

Przemysaw, 4 listopada 2004 00:05:54 napisae/a:

P> Gotowe do uzycia na DSL 2M o ile pozmieniacie sobi IP

P> To jest obecna konfiguracja interfejsu wyjciowego, na dzie dzisiejszy
P> zabieram si za ipp2p z patch-o-matic-ng do kolejkowania programw p2p.
P> Sugestie i przerbki jak najbardziej polecane.

P> ip link set dev $DEV qlen 30
P> ip link set dev $DEV mtu 1000
                             ^^^^^
                         co ma to dawa?
Jak rozumie, ustawia to MTU pakietw za $DEV na 1000, tylko co ma to
da?

P> tc qdisc add dev $DEV root handle 1: htb default 22
P> tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 htb rate ${RATEUP}kbit ceil
P> ${RATEUP}kbit
P> #www
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:20 htb rate 90kbit ceil 180kbit
P> prio 1
P> #icmp
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:21 htb rate 10kbit ceil 100kbit
P> prio 4
P> #reszta portw
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:22 htb rate 10kbit ceil 50kbit
P> prio 5
P> #zapytania DNS (port 53)
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:23 htb rate 15kbit ceil 180kbit
P> prio 3
P> #poczta
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:24 htb rate 15kbit ceil 120kbit
P> prio 3
P> #banki, ssh
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:25 htb rate 1kbit ceil 100kbit
P> prio 3
P> #listy dyskusyjne
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:26 htb rate 10kbit ceil 100kbit
P> prio 3
P> #ftp, radio
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:27 htb rate 10kbit ceil 180kbit
P> prio 3
P> #www od nas
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:28 htb rate 5kbit ceil 80kbit
P> prio 3
P> #ack
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:29 htb rate 15kbit ceil 40kbit
P> prio 2
P> #CS i Przekierowania portw
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:30 htb rate 5kbit ceil 70kbit
P> prio 3
P> #p2p
P> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:31 htb rate 1kbit ceil 5kbit prio
P> 4
P> #
P> #tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:32 htb rate 10kbit ceil 200kbit
P> prio 1

na icmp i ssh dabym wysokie prio, dla graczy te zreszt, https moe
i wolniej ale ssh musi by szybkie ;-)
DNS te moe by szybszy (najlepiej postaw u siebie cache DNS).

P> iptables -t mangle -A SHAPER_OUT -p tcp --dport 21 -j MARK --set-mark 27
P> iptables -t mangle -A SHAPER_OUT -p tcp --sport 21 -j MARK --set-mark 28

Tu chyba namieszane jest, --dport 21 markujesz 27 a --sport 21
matkujesz 28.
Zreszt transfer po ftp idzie z portu 20 serwera, 21 to gwnie do
przegldania (listowania) suy. Czyli port 20 rdowy/docelowy
zwolni, a 21 moe by razem z www.

Na razie tyle, id spa :D
Oglnie kawa roboty odwalie.
Received on Thu Nov 4 01:21:06 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014