[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Re: htb i podzial wedlug uslug

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Thu Nov 04 2004 - 00:14:57 CET

Dnia 00:05:54--04.11.2004 , Przemysław ¦miały napisal(a):
> tc qdisc add dev $DEV root handle 1: htb default 22
> tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 htb rate ${RATEUP}kbit ceil
> ${RATEUP}kbit
> #www
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:20 htb rate 90kbit ceil 180kbit
> prio 1
> #icmp
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:21 htb rate 10kbit ceil 100kbit
> prio 4
> #reszta portów
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:22 htb rate 10kbit ceil 50kbit
> prio 5
> #zapytania DNS (port 53)
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:23 htb rate 15kbit ceil 180kbit
> prio 3
> #poczta
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:24 htb rate 15kbit ceil 120kbit
> prio 3
> #banki, ssh
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:25 htb rate 1kbit ceil 100kbit
> prio 3
> #listy dyskusyjne
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:26 htb rate 10kbit ceil 100kbit
> prio 3
> #ftp, radio
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:27 htb rate 10kbit ceil 180kbit
> prio 3
> #www od nas
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:28 htb rate 5kbit ceil 80kbit
> prio 3
> #ack
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:29 htb rate 15kbit ceil 40kbit
> prio 2
> #CS i Przekierowania portów
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:30 htb rate 5kbit ceil 70kbit
> prio 3
> #p2p
> tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:31 htb rate 1kbit ceil 5kbit
> prio 4
> #
> #tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:32 htb rate 10kbit ceil 200kbit
> prio 1

No i moim zdaniem juz jest kaszana. Z tego co sie doczytalem suma zmiennej
'rate' w podklasach nie powinna przekraczac wartosci zmiennej 'rate' w
klasie do ktorej sa podczepione... Wiec u Ciebie suma wszystkich 'rate' w
klasach 1:xx nie powinna przekraczac 'rate' klasy 1:1 czyli ${RATEUP}

W takiej sytuacji HTB glupieje.

Jak sie myle.. prosze o uwagi.

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Thu Nov 4 00:15:11 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014