[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Re: htb i podzial wedlug uslug

From: Przemysław Śmiały <xtc_malpka_lancaster.one.pl>
Date: Thu Nov 04 2004 - 11:49:33 CET

>
> PŚ> ip link set dev $DEV qlen 30
> PŚ> ip link set dev $DEV mtu 1000
> ^^^^^
> co ma to dawać?

> Jak rozumie, ustawia to MTU pakietów za $DEV na 1000, tylko co ma to
> dać?

W sumie nie wiem, znalazłem na jakimś forum o DSL i wpisałem ale bez tego
też działa. Teoretycznie ponoć dla DSL i ADSL mtu może, a nawet powinno być
niższe niż 1500 (to wyczytałem na stronie tepsy gdzieś)

>
> na icmp i ssh dałbym wysokie prio, dla graczy też zresztą, https może
> iść wolniej ale ssh musi być szybkie ;-)
> DNS też może być szybszy (najlepiej postaw u siebie cache DNS).
https - banki internetowe, lubię jak mi nie muli :)

>
> PŚ> iptables -t mangle -A SHAPER_OUT -p tcp --dport 21 -j MARK --set-mark
> 27
> PŚ> iptables -t mangle -A SHAPER_OUT -p tcp --sport 21 -j MARK --set-mark
> 28
>
> Tu chyba namieszane jest, --dport 21 markujesz 27 a --sport 21
> matkujesz 28.
> Zresztą transfer po ftp idzie z portu 20 serwera, 21 to głównie do
> przeglądania (listowania) służy. Czyli port 20 źródłowy/docelowy
> zwolnić, a 21 może być razem z www.

Tu po części zamierzony efekt bo wyjście DSLa jest słabiutkie a ftpa
puszczam tylko czasami.
a o porcie 20 nie wiedziałem. Dizęki!!!

> Na razie tyle, idę spać :D
> Ogólnie kawał roboty odwaliłeś.
>
Dzięki, człowiek się uczy na błędach....i listach dyskusyjnych :)
Received on Thu Nov 4 11:50:22 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014