[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Re: htb i podzial wedlug uslug

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Wed Nov 03 2004 - 08:50:45 CET

Użytkownik Grabek napisał:

>dzien dzisiejszy lekko zweryfikowal wartosci :)))
>czy ktos moglby ocenic ten skrypt i powiedziec co
>ewentualnie nadal jest zle?
>
>lan=90000kbit
>dsl=900kbit
>www=700kbit
>ssh=700kbit
>inne=80kbit
>inne_ceil=500kbit
>int_int=br0
>
>#2 usuniecie ustawien qdisc
>tc qdisc del root dev $int_int
>
>#3 dodajemy obiekt qdisc - htb
>tc qdisc add dev $int_int root handle 1:0 htb default 4
>
>#4 klasa calej dostepnej przepustowosci sieci lan
>tc class add dev $int_int parent 1:0 classid 1:1 htb rate $lan ceil $lan
>
>#5 klasy do transmisji danych z poszczegolnych portow
>tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:2 htb rate $www ceil $dsl
>tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:3 htb rate $ssh ceil $ssh
>tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:4 htb rate $inne ceil
>$inne_ceil
>
>#6 filtry oddzielajace transmisje z poszczegolnych portow
>tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip src 192.168.1.1
>flowid 1:1
>tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 80 0xffff
>flowid 1:2
>tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 22 0xffff
>flowid 1:3
>
>#7 sprawiedliwe dzielenie lacza dla uslug
>tc qdisc add dev $int_int parent 1:2 handle 2:0 sfq perturb 10
>tc qdisc add dev $int_int parent 1:3 handle 3:0 sfq perturb 10
>tc qdisc add dev $int_int parent 1:4 handle 4:0 sfq perturb 10
>
>
>
>
>
a musisz stosować te zmienne ? nie można tego czytelnie sobie zrobić ?
Received on Wed Nov 3 08:51:30 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014