[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: htb i podzial wedlug uslug

From: Grabek <grabek07_malpka_tlen.pl>
Date: Tue Nov 02 2004 - 23:40:03 CET

dzien dzisiejszy lekko zweryfikowal wartosci :)))
czy ktos moglby ocenic ten skrypt i powiedziec co
ewentualnie nadal jest zle?

lan=90000kbit
dsl=900kbit
www=700kbit
ssh=700kbit
inne=80kbit
inne_ceil=500kbit
int_int=br0

#2 usuniecie ustawien qdisc
tc qdisc del root dev $int_int

#3 dodajemy obiekt qdisc - htb
tc qdisc add dev $int_int root handle 1:0 htb default 4

#4 klasa calej dostepnej przepustowosci sieci lan
tc class add dev $int_int parent 1:0 classid 1:1 htb rate $lan ceil $lan

#5 klasy do transmisji danych z poszczegolnych portow
tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:2 htb rate $www ceil $dsl
tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:3 htb rate $ssh ceil $ssh
tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:4 htb rate $inne ceil
$inne_ceil

#6 filtry oddzielajace transmisje z poszczegolnych portow
tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip src 192.168.1.1
flowid 1:1
tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 80 0xffff
flowid 1:2
tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 22 0xffff
flowid 1:3

#7 sprawiedliwe dzielenie lacza dla uslug
tc qdisc add dev $int_int parent 1:2 handle 2:0 sfq perturb 10
tc qdisc add dev $int_int parent 1:3 handle 3:0 sfq perturb 10
tc qdisc add dev $int_int parent 1:4 handle 4:0 sfq perturb 10
Received on Tue Nov 2 23:40:21 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014