[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: htb i podzial wedlug uslug

From: Grabek <grabek07_malpka_tlen.pl>
Date: Wed Nov 03 2004 - 21:20:38 CET

On Wednesday 03 of November 2004 08:50, Sławomir Jach wrote:
> a musisz stosować te zmienne ? nie można tego czytelnie sobie zrobić ?
wsumie mozna ;)
wiec jak z tymi regolkami sa dobrze dobrane czy nie?

tc qdisc del root dev br0
tc qdisc add dev br0 root handle 1:0 htb default 4
tc class add dev br0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 90000kbit ceil 90000kbit
tc class add dev br0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 700kbit ceil 900kbit
tc class add dev br0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 700kbit ceil 700kbit
tc class add dev br0 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 50kbit ceil 500kbit
tc filter add dev br0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip src 192.168.1.1
flowid 1:1
tc filter add dev br0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 80 0xffff
flowid 1:2
tc filter add dev br0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 22 0xffff
flowid 1:3
tc qdisc add dev br0 parent 1:2 handle 2:0 sfq perturb 10
tc qdisc add dev br0 parent 1:3 handle 3:0 sfq perturb 10
tc qdisc add dev br0 parent 1:4 handle 4:0 sfq perturb 10

Grabek
Received on Wed Nov 3 21:20:59 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014