[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
htb i podzial wedlug uslug

From: Grabek <grabek07_malpka_tlen.pl>
Date: Tue Nov 02 2004 - 16:20:37 CET

Siemanko!!!
mam prosbe czy moglby ktos przejrzec ten skrypcik do htb i powiedziec co
ewentualnie jest tutaj zle? bylbym wdzieczny :)

#!/bin/sh
lan=90000kbit
dsl=900kbit
www=200kbit
ssh=200kbit
inne=500kbit
inne_ceil=600kbit
int_int=br0
#2 usuniecie ustawien qdisc
tc qdisc del root dev $int_int
#3 dodajemy obiekt qdisc - htb
tc qdisc add dev $int_int root handle 1:0 htb default 4
#4 klasa calej dostepnej przepustowosci sieci lan
tc class add dev $int_int parent 1:0 classid 1:1 htb rate $lan ceil $lan
#5 klasy do transmisji danych z poszczegolnych portow
tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:2 htb rate $www ceil $dsl
tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:3 htb rate $ssh ceil $ssh
tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:4 htb rate $inne ceil
$inne_ceil
#tc class add dev $int_int parent 1:1 classid 1:5 htb rate $inne ceil
$inne_ceil

#6 filtry oddzielajace transmisje z poszczegolnych portow
#tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 137
0xffff flowid 1:1
#tc filter add dev $int_int protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 138
0xffff flowid 1:1
tc filter add dev $int_int protocol ip preference 1 parent 1:0 u32 match ip
src 192.168.1.1 flowid 1:1
tc filter add dev $int_int protocol ip preference 2 parent 1:0 u32 match ip
sport 80 0xffff flowid 1:2
tc filter add dev $int_int protocol ip preference 3 parent 1:0 u32 match ip
sport 22 0xffff flowid 1:3

#7 sprawiedliwe dzielenie lacza dla uslug
tc qdisc add dev $int_int parent 1:2 handle 2:0 sfq perturb 10
tc qdisc add dev $int_int parent 1:3 handle 3:0 sfq perturb 10
tc qdisc add dev $int_int parent 1:4 handle 4:0 sfq perturb 10
Received on Tue Nov 2 16:21:15 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014