[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: syslog dla innego systemu

From: Lukasz Gumula (druid) <lukasz_gumula_malpka_op.pl>
Date: Mon Oct 25 2004 - 15:02:16 CEST

> Witam. Chciałem zapytać czy sysloga mógłbym wykorzystać dla innego
> systemu. Czytałem mana ale nic nie znalazłem.

Dla kazdego Unixowego owszem.
Received on Mon Oct 25 15:03:57 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014