[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
syslog dla innego systemu

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Sat Oct 23 2004 - 22:11:46 CEST

Witam. Chciałem zapytać czy sysloga mógłbym wykorzystać dla innego
systemu. Czytałem mana ale nic nie znalazłem. Pozdrawiam
Received on Sat Oct 23 22:12:57 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014