[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Upgrade Xorg z 6.7.0 do 6.8.1 error ?

From: Krzysztof Florek <orlandu_malpka_mpoczta.net>
Date: Mon Oct 25 2004 - 00:05:00 CEST

neo182@wp.pl napisał(a):
> Data incomplete in file: "/etc/X11/xorg.conf
> Unefiled screen " Screen 1" referenced by ServerLayout "Simple layout"
> (EE) Problem parsign the config file
> (EE) Error parsign the config file
> fatal server error:
> no servers found
> O co chodzi ?
>
O to że masz źle skonfigurowane iksy.

-- 
"Czy się świat wiele zmieni jeśli z młodych gniewnych wyrosną starzy 
wkurwieni?" - J. Kofta
http://www.dmtisdreaming.com/
Received on Mon Oct 25 00:05:34 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014