[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: ftp

From: Bogdan Kowalczyk <bogdankow_malpka_wp.pl>
Date: Tue Oct 19 2004 - 17:57:53 CEST

ja bym dodał /dev/null w pliku passwd
pzdr

Sławomir Jach napisał(a):
> Użytkownik Lukasz Gumula (druid) napisał:
>
>> dodaj do /etc/shells /bin/false
>> i dawaj ja jako glowna powloke urzytkownika.
>>
>>
>>
> nio zrobilem i dalej mog± się logować. W /etc/shels dodałem
> /bin/false a /etc/passwd dla usera wykasowałem /bin/bash a dodałem
> /bin/false i dalej nic.
>
>
Received on Tue Oct 19 17:58:19 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014