[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: problem z cups

From: Bogdan Kowalczyk <bogdankow_malpka_wp.pl>
Date: Mon Sep 06 2004 - 17:33:25 CEST

coś mam:

lpr, lprm, lpq, lp - standardowo są to skróty do:
/usr/bin/ lpr-lprng, lprm-lprng lpq-lprng, lp-lprng

trzeba je wywalić i zrobić nowe:
># cd /usr/bin
># rm -f lp lpr lpq lprm
># ln -s lp-cups lp
># ln -s lpr-cups lpr
># ln -s lpq-cups lpq
># ln -s lprm-cups lprm

... i mamy obsługę cupsa z konsoli znanymi poleceniami

Na razie to tyle, bo niechcący pozbawiłem się praw do drukowania w
ogóle... ;)

Jak to zrobię, to napiszę czy działa..

pzdr bogo
Received on Mon Sep 6 17:33:53 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014