[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: problem z userem

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Mon Sep 06 2004 - 17:54:15 CEST

>Odpal dhcpd na serwerze, wtedy bedzie musiał tylko na dhcp przejść
>i nic wpisywać już nie musi.
>
>Pozdrawiam
>
>
Poza tym zawsze możesz zmienić adres serwera lub najlepiej wogóle
podsieć (np. na 192.168.1.x) .
Received on Mon Sep 6 17:48:52 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014