[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
problem z cups

From: Bogdan Kowalczyk <bogdankow_malpka_wp.pl>
Date: Mon Sep 06 2004 - 14:28:53 CEST

Zainstalowałem sobie drukarkę przez localhost:631
Drukarka jest sieciowa, ma przydzielony adres IP
Konfiguracja: lpr://10.10.10.13:515/print
Strona testowa z tego poziomu drukuje się

Niestety z poziomu aplikacji wydruki są blokowane i nie idą na drukarkę.
Podejrzewam, że to kwestia uprawnień - tylko do czego?
po standardowym poledeniu lpq wywala mi komunikat:

Error: loop in printcap- minolta@user.linux -> minolta@user

co to może być, gdzie szukać przyczyny, bo już mnie szlag trafia...

Pomocy, help !!!

pzdr bogo
Received on Mon Sep 6 14:29:27 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014