[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Czy zna ktoś...

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Tue Aug 31 2004 - 17:31:35 CEST

...jakiś *godny_polecenia* program do rozpoznawania mowy w linuxie, a
konkretnie coś czym można by wydawać proste komendy itp.
Received on Tue Aug 31 17:26:23 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014