[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Problem z framebuffer

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Mon Aug 16 2004 - 23:28:56 CEST

Ja miałem kiedyś problem bo wkompilowałem agpart na stałe w kernel, nie
chciał się wtedy automatycznieodpowiedni driver (i może coś jeszcze -
nie pamiętam), po przekompilowaniu (agpart ustawiony jako moduł)
wszystko zaczęło śmigać.
Received on Mon Aug 16 23:23:37 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014