[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: spamassassin

From: Olek <olek_malpka_greennet.org.pl>
Date: Mon May 31 2004 - 23:19:37 CEST

Użytkownik Sławomir Jach napisał:

> X-Spam-Status: Yes, hits=8.1 required=5.0
> X-Spam-Level: ++++++++
>
> czyli działa i rozpoznaje ale dlaczego to przechodzi?
>
>

a jakie masz ustawione wartosci
sa_tag_level_deflat, sa_tag2_level_deflat, sa_kill_level_deflat ?

-- 
olek
Received on Mon May 31 23:19:56 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014