[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: lstatd

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Mon May 31 2004 - 23:58:24 CEST

z tym lstatd to nie dokonca... bo pochodzi kilka minut i znofu ta sama
lipa.. nie wiem w czym blad.. to jest nielogiczne i anormalne.. ehh
windowe akcety w linuxie???

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Mon May 31 23:59:17 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014