[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Stowarzyszenie - status prawny

From: AS <dro@o2.pl>
Date: Mon Aug 25 2003 - 07:51:50 CEST
[slacklist] Re: Stowarzyszenie - status prawny

> 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, = samorządnym, trwałym zrzeszeniem o
celach niezarobkowych.
>
> 2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje =
struktury organizacyjne oraz uchwala akty = wewnętrzne dotyczące jego
działalności.
>
> 3. Stowarzyszenie opiera swoją =
do prowadzenia swych spraw może zatrudniać = pracowników.
>
> Majątek stowarzyszenia
>
> Art. 33.
>
> 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze = składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z własnej =
stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
>
> 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem = obowiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z = ofiarności publicznej.
>
> Art. 34.
>
> Stowarzyszenie może prowadzić =
zasad określonych w odrębnych przepisach. = Dochód z działalności gospodarczej
stowarzyszenia służy realizacji celów
>
> statutowych i nie może być przeznaczony do = podziału między jego członków.
>
> Art. 35.
>
> Stowarzyszenie może otrzymywać dotację = według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
>
Jacku. Wziasc tez trzeba pod uwage fakt iz trzeba = bedzie w roznych miastach
uruchomic oddzialy. Z tego co sledze posty to glowna = siedziba ma byc
Warszawa. Tylko ze to samo co Warszawie trzeba zrobic = w innych miastach.
Czyli zebrac ludzi: zarzad, komisja rewizyjna. Trzeba = tez w statucie ustalic
jakie formy beda te oddzialy przyjmowaly, jakie = mozliwosci maja, itp.

Pozdrawiam
AS

Received on Sat Feb 21 03:39:33 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014