[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: slacklist

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Sat Aug 30 2003 - 14:11:20 CEST
[slacklist] Re: slacklist

Użytkownik Grzesiek napisał:

>> Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; PL; rv:1.4) = Gecko/20030624-nedman
>> Suck`er

Wow, ale łajzo cytować nie umisz...


--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:20 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014