[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: slacklist

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Sun Aug 31 2003 - 14:56:27 CEST
[slacklist] Re: slacklist

Użytkownik AS napisał:

> A co to kogo obchodzi kto z czego = korzysta!!!!!!!

Mnie nie obchodzi z czego korzystasz, tylko jak masz = to skonfigurowane.

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014