[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: slacklist

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Sat Aug 30 2003 - 14:11:58 CEST
[slacklist] Re: slacklist

Użytkownik Grzesiek napisał:

> To moze powiesz gdzie teraz bedziesz m±cił.. = :-D

W internecie ;)

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:20 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014