[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Linux+

From: Drwięga Zbigniew <Zbigniew.Drwiega@eltur.com.pl>
Date: Mon Sep 01 2003 - 23:14:14 CEST
[slacklist] Re: Linux+


> -----Original Message-----
> From: Sławomir Jach [mailto:cobico@wp.pl]
> Sent: Monday, September 01, 2003 11:12 PM
> To: slacklist@slackware.com.pl
> Subject: [slacklist] Linux+
>
>
> Wie ktoś może co się dzieje z redakcją = Linux+ bo ich wszystkie stronki
> zniknęły kilka dni temu, a na domenę = "software.pl" serwek odpowiada że
> nie został zapłacony chosting. Co jest = grane?

Bo gdyby hosting zapłacili , byłoby wszystko OK = :)
--
Pozdr.Zbig.Drwięga
LRU #166848
________________________________________________________________= ________ 

Received on Sat Feb 21 03:39:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014