[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Linux+

From: Sławomir Jach <cobico@wp.pl>
Date: Mon Sep 01 2003 - 23:12:15 CEST
[slacklist] Linux+

Wie ktoś może co się dzieje z redakcją Linux+ = bo ich wszystkie stronki
zniknęły kilka dni temu, a na domenę = "software.pl" serwek odpowiada że
nie został zapłacony chosting. Co jest = grane?

Received on Sat Feb 21 03:39:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014