[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Jak legalnie?

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Mon Sep 08 2003 - 13:53:31 CEST
[slacklist] Re: Jak legalnie?

Sławomir Jach wrote:

> A no po to żebu użytkownik nie musiał = klepać w klawisze i mógł wykonywać
> swoją pracę.

A jak mozna wykonywac swoja prace na czyms co poza = srodowiskiem
graficznym nie moze sobie poradzic z niczym =

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:04 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014