[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Jak legalnie?

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Mon Sep 08 2003 - 23:32:55 CEST
[slacklist] Re: Jak legalnie?

Polesek wrote:

> E, nie chce mi się flejmów produkować. =

Szkoda :(

> A ty chyba się chciałeś kłócić. =

A ty chyba nie odrózniasz klutni od wymiany pogladow =
jakis temat.

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:03 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014