[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: jajko 2.4.22 i realtek 10tka

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Wed Sep 10 2003 - 21:14:31 CEST
[slacklist] Re: jajko 2.4.22 i realtek 10tka

Sawomir Jach wrote:

> no to działa czy nie działa?

X-Mailer: Microsoft Outlook Express = 6.00.2800.1106

Under Windows działa.

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:38:59 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014