[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: jajko 2.4.22 i realtek 10tka

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Wed Sep 10 2003 - 21:16:12 CEST
[slacklist] Re: jajko 2.4.22 i realtek 10tka

nedman wrote:
> Sawomir Jach wrote:

PS. "ł" panu ucięło panie = Sławku.


--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:38:59 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014