[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: przepuszczanie portow ?

From: adkom <adkom@mpnet.pl>
Date: Wed Feb 19 2003 - 21:19:51 CET
[slacklist] Re: przepuszczanie portow ?

ee sorkx blad jest na koncu bo kopiowalem ze ervera = szkolnego ppp0 = eth0 !
----- Original Message -----
From: "adkom" <adkom@mpnet.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Wednesday, February 19, 2003 9:15 PM
Subject: [slacklist] przepuszczanie portow ?


>
> #eth0=IP
>
> #eth1=192.168.2.1
>
> ipchains -F input
>
> ipchains -F output
>
> ipchains -F forward
>
> ipchains -P input ACCEPT
>
> ipchains -P output ACCEPT
>
> ipchains -P forward DENY
>
> ipchains -A input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 1:65535 -j DENY -i ppp0
>
> #FTP-DATA
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 20 -j ACCEPT -i ppp0
>
> #FTP
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = -j ACCEPT -i ppp0
>
> #SSH
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 22 -j ACCEPT -i ppp0
>
> #SMTP-MAIL
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 25 -j ACCEPT -i ppp0
>
> #NAMESERVER
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 53 -j ACCEPT -i ppp0
>
> #HTTP
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = -j ACCEPT -i ppp0
>
> #POP3-MAIL
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 110 -j ACCEPT -i ppp0
>
> #AUTH
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 113 -j ACCEPT -i ppp0
>
> #IRC
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 6667 -j ACCEPT -i ppp0
>
> #FTP-TRANSFERING
>
> #ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d = IP 1024:6000 -j ACCEPT -i
ppp0
>
> #TELNET
>
> ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 23 -j DENY -i ppp0
>
> #FORWADING
>
> ifconfig eth0 192.168.2.1
>
> echo "Starting FORWARDING = IPv.4"
>
> ipchains -A forward -i eth0 -j MASQ -s = 192.168.2.0/24 -d 0.0.0.0/0
>
> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
>
> #PING-DEATH
>
> echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
>
> #Ochrona przed atakiem smurf
>
> echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
>
> #Nie akceptujemy pakietow "source = route"
>
> echo 0 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
>
> #Nie przyjmujemy pakietow ICMP redirect ,ktore = moga zmienic tabele rutingu
>
> echo 0 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
>
> #Wlaczamy ochrone przed blednymi komunikatami = ICMP error
>
> echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
>
> #Wszystkie karty nie beda przyjmowaly pakietow z = sieci innych niz te w
talicy rutingu
>
> echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
>
>
>
> Pytnie dlaczego nie przepuszcza mi irca = ?!
>
>

Received on Sat Feb 21 03:37:45 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014