[ SlackList ] [ WkikiSlack ]przepuszczanie portow ?

From: adkom <adkom@mpnet.pl>
Date: Wed Feb 19 2003 - 21:15:55 CET
[slacklist] przepuszczanie portow ?

#eth0=IP

#eth1=192.168.2.1

ipchains -F input

ipchains -F output

ipchains -F forward

ipchains -P input ACCEPT

ipchains -P output ACCEPT

ipchains -P forward DENY

ipchains -A input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 1:65535 -j DENY -i ppp0

#FTP-DATA

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 20 -j = ACCEPT -i ppp0

#FTP

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP -j = ACCEPT -i ppp0

#SSH

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 22 -j = ACCEPT -i ppp0

#SMTP-MAIL

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 25 -j = ACCEPT -i ppp0

#NAMESERVER

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 53 -j = ACCEPT -i ppp0

#HTTP

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP -j = ACCEPT -i ppp0

#POP3-MAIL

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 110 = -j ACCEPT -i ppp0

#AUTH

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 113 = -j ACCEPT -i ppp0

#IRC

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 6667 = -j ACCEPT -i ppp0

#FTP-TRANSFERING

#ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP = 1024:6000 -j ACCEPT -i ppp0

#TELNET

ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d IP 23 -j = DENY -i ppp0

#FORWADING

ifconfig eth0 192.168.2.1

echo "Starting FORWARDING IPv.4"

ipchains -A forward -i eth0 -j MASQ -s 192.168.2.0/24 = -d 0.0.0.0/0

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#PING-DEATH

echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

#Ochrona przed atakiem smurf

echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

#Nie akceptujemy pakietow "source = route"

echo 0 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route

#Nie przyjmujemy pakietow ICMP redirect ,ktore moga = zmienic tabele rutingu

echo 0 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects

#Wlaczamy ochrone przed blednymi komunikatami ICMP =

echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses

#Wszystkie karty nie beda przyjmowaly pakietow z sieci =

echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filterPytnie dlaczego nie przepuszcza mi irca ?!


Received on Sat Feb 21 03:37:46 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014