[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: przepuszczanie portow ?

From: adkom <adkom@mpnet.pl>
Date: Wed Feb 19 2003 - 21:29:23 CET
[slacklist] Re: przepuszczanie portow ?

CO wy na to dlaczego www ssh przepuszcza a porty = zwiazne z irc nie ?
----- Original Message -----
From: "adkom" <adkom@mpnet.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Wednesday, February 19, 2003 9:19 PM
Subject: [slacklist] Re: przepuszczanie portow = ?


> ee sorkx blad jest na koncu bo kopiowalem ze =
!
> ----- Original Message -----
> From: "adkom" = <adkom@mpnet.pl>
> To: <slacklist@slackware.com.pl>
> Sent: Wednesday, February 19, 2003 9:15 = PM
> Subject: [slacklist] przepuszczanie portow = ?
>
>
> >
> > #eth0=IP
> >
> > #eth1=192.168.2.1
> >
> > ipchains -F input
> >
> > ipchains -F output
> >
> > ipchains -F forward
> >
> > ipchains -P input ACCEPT
> >
> > ipchains -P output ACCEPT
> >
> > ipchains -P forward DENY
> >
> > ipchains -A input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 1:65535 -j DENY -i ppp0
> >
> > #FTP-DATA
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 20 -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #FTP
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #SSH
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 22 -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #SMTP-MAIL
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 25 -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #NAMESERVER
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 53 -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #HTTP
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #POP3-MAIL
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 110 -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #AUTH
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 113 -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #IRC
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 6667 -j ACCEPT -i ppp0
> >
> > #FTP-TRANSFERING
> >
> > #ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 1024:6000 -j ACCEPT -i
> ppp0
> >
> > #TELNET
> >
> > ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 = -d IP 23 -j DENY -i ppp0
> >
> > #FORWADING
> >
> > ifconfig eth0 192.168.2.1
> >
> > echo "Starting FORWARDING = IPv.4"
> >
> > ipchains -A forward -i eth0 -j MASQ -s = 192.168.2.0/24 -d 0.0.0.0/0
> >
> > echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
> >
> > #PING-DEATH
> >
> > echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
> >
> > #Ochrona przed atakiem smurf
> >
> > echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
> >
> > #Nie akceptujemy pakietow "source = route"
> >
> > echo 0 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
> >
> > #Nie przyjmujemy pakietow ICMP redirect = ,ktore moga zmienic tabele
rutingu
> >
> > echo 0 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
> >
> > #Wlaczamy ochrone przed blednymi = komunikatami ICMP error
> >
> > echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
> >
> > #Wszystkie karty nie beda przyjmowaly = pakietow z sieci innych niz te w
> talicy rutingu
> >
> > echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
> >
> >
> >
> > Pytnie dlaczego nie przepuszcza mi irca = ?!
> >
> >
>
>
>


Received on Sat Feb 21 03:37:45 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014