[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Re: Błąd przy botowaniu

From: Rafał Bieleniewicz <bielen2k@wp.pl>
Date: Mon Mar 24 2003 - 11:28:47 CET
[slacklist] Re: [slacklist] Re: Błąd przy botowaniu

PR> no to zmień 8139cp na 8139too i po krzyku. = 9.0 jest na 2.4.20 a w tym
PR> kernelu na pewno jest 8139too, bo sam = używam.

PR> pozdrawiam
PR> patt

Gdzie to zmienic? W rc.netdevice jest ustawione = /sbin/modprobe 8139too

--
Pozdrawiam,
Rafał = Bieleniewicz          &= nbsp;           &n= bsp;     mailto:bielen2k@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:36:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014